Kapsové filtry Filtrait, PPS-G4, PFS-F5, PTL-F6, PML- F7

 

Kapsové filtry, Filtrait, PPS-G4, PFS-F5, PTL-F6, PML- F7

Kapsové filtry Filtrair

PPS-G4, PFS-F5

Kapsové filtry, Filtrait Kapsové filtry na bázi syntetických vláken.Filtrační médium, uspořádané z několika stále se zhušťujících vrstev, složených z vybraných vláken s vysokými parametry, má vysokou filtrační účinnost při minimální tlakové diferenci. Z toho plyne dlouhá životnost filtru, vysoký stupeň filtrace a velká úložná schopnost prachu při nízkých energetických a údržbových nákladech. PPS-G4 a PFS-F5 filtry jsou stoprocentně syntetické filtry, odolné vůči korozi a vlhkosti, které vyhovují všem požárním normám EU (DIN 53438-F1). Svařovaná konstrukce bez netěsností, zabudované aerodynamické distanční držáky a médium, zabudované do tvarově stabilního předního rámu ze zesílené umělé hmoty, zaručují maximální výkon v téměř každém prostředí. Nezávislá kontrola jakosti podle EN 779 a individuální logo DIN, zkušební a kontrolní značka jakž i výrobní číslo, které obdrží každý výrobek, zaručují stabilní kvalitu.

PPL-G4

Medium z vybraných, vysoce výkonných vláken, složené v mnoha vrstvách, umožňuje vysoký stupeň čistění při nejnižším rozdílu tlaku. Výsledkem toho je dlouhá doba použití filtru při extremně vysoké koncentraci prachu, nízká spotřeba energie a nízké provozní náklady. PPL-G4 je 100% syntetický, nerezavějící a ohnivzdorný filtr, který odpovídá všem protipožárním předpisům EU (DIN 53438-F1). Medium filtru je pevné a neohebné. Jeho sváry vytváří žebroví – kapsy, které i při vysokém tlaku a ve velmi prašném prostředí zaručují nejvyšší bezpečnost provozu. Konstrukce svařená bez jakýchkoli děr, vestavěné aerodynamické držáky odstupu a medium ze zpevněného PVC vbudované do předního rámu, zaručují nejvyšší výkon v jakémkoli prostředí. Vhodné jako předfiltry ve vstupních filtračních zařízeních pro autolakýrnické haly a jako ochranné filtry pro elektrická zařízení, elektromotory, pro jemné systémy a jemné filtrační systémy.

Kapsový filtr PFL- F5

Kapsové filtry pro ventilační a klimatizační zařízení v kancelářích, nákupních střediscích, školách, divadlech, hotelích, pracovních halách, potravinářských provozech, laboratořích atd. Lze je také použít jako předfiltry ve vstupních filtračních zařízeních pro lakovací kabiny, elektrická zařízení, elektromotory, pro jemné filtrační systémy a filtrační systémy poletavých materiálů.

PFL-F5 je 100% syntetický, nerezavějící, vlhku odolný filtr. Odpovídá všem protipožárním předpisům EU (DIN 53438-F1). Medium filtru je pevné a neohebné. Jeho sváry vytváří žebroví kapsy, které i při vysokém tlaku a ve velmi prašném prostředí zaručují nejvyšší bezpečnost provozu.

Kapsové filtry PTL-F6

Kapsové filtry pro vstup i výstup vzduchu a také pro opětný vstup vzduchu ve ventilačních zařízeních, které jsou v oblastech s velkým tlakem a velkými koncentracemi polétavého prachu. PTL-F6 má vysoký energetický stupeň a je specielně konstruován pro nasávání vzduchu do plynových turbín, kompresorů a turbostrojů všech druhů. Vhodný je také do odsávačů vzduchu z lakýrnických provozů.

PTL- F6 je specielně navržen pro efektivní čistění agresivních a drsnících částeček jako je sůl, saze a hrubý prach, aby se zabránilo vzniku koroze a opotřebení zařízení a zvýšil se výkon

Kapsové filtry PML- F7

Kapsové filtry pro ventilační a klimatizační zařízení, která jsou instalována do oblastí s velkým tlakem a velkými koncentracemi mikroorganismů a která musí odpovídat vysokým požadavkům na čistotu. PML-F7 byl koncipován jako koncový vzduchový filtr v nasávacích zařízeních plynových turbín. Je však možné jej použít také pro nemocnice, potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl, EDV, lakýrnická zařízení , prostory elektronického zpracování dat, telekomunikační, optická a elektronická zařízení a ostatní větrací zařízení.PML-F7 medium je složeno ze tří na sebe navazujících zhušťujících se vrstev. Je to vysoce účinná textilie s předfiltrem a se syntetickou vzpěrou. Výsledkem je malá ztráta tlaku během životnosti filtru, jakož i vysoký počáteční a střední stupeň působnosti již od prvního dne použití.

  • Kapsové filtry PML-F7 jsou specielně navrženy pro:
  • plynové turbíny, kompresory
  • lakýrnická zařízení
  • elektrárny a výtopny
  • farmaceutický a potravinářský průmysl
  • prostory elektronického zpracování dat, telekomunikační, optická a elektronická zařízení
  • topná, větrací a klimatická zařízení v laboratořích, knihovnách, muzeích
Technická data
 PPS-G4PFS-F5PPL-G4
Střední stupeň odloučení ( % )919492
Objemové množství vzduchu ( m3/hod.)340034004250
Počáteční tlaková ztráta ( Pa )283536
Koncová tlaková ztráta ( Pa )250450250
Množství zachyceného prachu ( g )11005302600
Technická data
 PFL-F5PTL-F6PML-F7
Střední stupeň odloučení ( % )979999
Střední stupeň účinnosti ( % )506388
Objemové množství vzduchu ( m3/hod.)425042504250
Počáteční tlaková ztráta ( Pa )4561123
Koncová tlaková ztráta ( Pa )450450450
Množství zachyceného prachu ( g )14503000430
Kapsové filtry, Filtrait, PPS-G4, PFS-F5, PTL-F6, PML- F7

Technologie povrchových úprav a technologie sušení vyžadují komplexní řešení filtrování vzduchu. Naším cílem je, nabídnout Vám optimální řešení filtrace vzduchu ve Vašich lakovnách a sušících zařízeních.

Škodlivé látky, obsažené v ovzduší, znamenají nebezpečí pro zdraví člověka a životní prostředí. Čistý vzduch by měl být samozřejmou součástí kvality našeho každodenního života.