Tabulka filtračních tříd, filtry, klimatizace, filtrace

 

Tabulka filtračních tříd, filtry, klimatizace, filtrace

KLASIFIKAČNÍ TABULKA TŘÍD FILTRACE DLE EN 779 (ČSN EN 779)

Počáteční odlučivost na atmosférický prach (E A) E A< 20% E A>= 20%
Charakteristický parametr Střední odlučivost na syntetický prach
A m (%)
Střední odlučivost na atmosférický prach
E m (%)
Skupina filtrů ČSN EN 779 Hraniční hodnoty
Hrubá filtrace (G) G1
G2
G3
G4
A m< 65
65 <= A m< 80
80 <= A m< 90
90<= A m 
-
-
-
-
Jemná filtrace (F) F5
F6
F7
F8
F9
-
-
-
-
-
40 <= E m< 60
60 <= E m< 80
80 <= E m< 90
90 <= E m< 95
95 <= E m

 

KLASIFIKAČNÍ TABULKA TŘÍD FILTRACE H-10 až U-17 DLE EN 1822 (ČSN EN 1822)

Třída filtrace Střední účinnost (%) MPS Průnik (%) MPS
Celková hodnota Lokální hodnota Celkový průnik Lokální průnik
H 10
H 11
H 12
H 13
H 14

U 15
U 16
U 17
85
95
99,5
99,95
99,995

99,9995
99,99995
99,999995
-
-
-
99,75
99,975

99,9975
99,99975
99,9999
15
5
0,5
0,05
0,005

0,005
0,0005
0,00005
-
-
-
0,25
0,025

0,0025
0,00025
0,0001

POUŽITÍ PRO VLASTNÍ PROVOZ

G1 – G4 Pro hrubé zachycení prachu, jako předfiltr pro vysoké koncentrace prachu v klimatizačních zařízeních, sacích traktech, předfiltr pro jemnou filtraci.
F5 – F7 II. Stupeň filtrace pro odloučení jemných prachů a jako předfiltrace pro vysoce účinné filtry. Použití pro klimatizační zařízení nemocnic, hotelů, laboratoří, pro jemnou filtraci ve farmacii,elektro a fotoprůmyslu.
H10 – U17 Absolutní filtry pro vysoce účinnou filtraci vzduchu.Použití pro operační sály, sterilizační prostory, laboratoře, chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl.

TERMÍNY POUŽÍVANÉ PRO KLASIFIKACI FILTRŮ

v (m3/hod) Jmenovité průtočné množství vzduchu
p-poč. (Pa) Počáteční tlaková ztráta
p-kon. (Pa) Konečná tlaková ztráta ( doporučuje se výměna filtru)
Am (%) Odlučivost na syntetický prach pro filtry G1 – G4
Em (%) Odlučivost na atmosferický prach pro filtry F5 – F9
E (%) Střední účinnost pro HEPA a ULPA filtry
t (°C) Teplotní odolnost filtru
MPPS Hodnota nejvíce pronikajících částic
t (°C) Teplotní odolnost filtru
Š x V x H (mm) Vnější rozměry filtrů
EN 779 Evropská norma pro filtry hrubé a jemné filtrace tříd G1-G4, F5-F9
EN 1822 Evropská norma pro jemnou filtraci u filtrů HEPA a ULPA pro třídy H10-H14, U15-U17
Tabulka filtračních tříd, filtry, klimatizace, filtrace

Technologie povrchových úprav a technologie sušení vyžadují komplexní řešení filtrování vzduchu. Naším cílem je, nabídnout Vám optimální řešení filtrace vzduchu ve Vašich lakovnách a sušících zařízeních.

Škodlivé látky, obsažené v ovzduší, znamenají nebezpečí pro zdraví člověka a životní prostředí. Čistý vzduch by měl být samozřejmou součástí kvality našeho každodenního života.