Tabulka filtračních tříd

KLASIFIKAČNÍ TABULKA TŘÍD FILTRACE DLE EN 779 (ČSN EN 779)

Počáteční odlučivost na atmosférický prach (EA)

EA< 20%

EA≥ 20%

Charakteristický parametr

Střední odlučivost na syntetický prach
Am (%)

Střední odlučivost na atmosférický prach
Em (%)

Skupina filtrů

ČSN EN 779

Hraniční hodnoty

Hrubá filtrace (G)

G1
G2
G3
G4

Am< 65
65 ≤Am< 80
80 ≤Am< 90
90≤Am

-
-
-
-

Jemná filtrace (M-F)

M5
M6
F7
F8
F9

-
-
-
-
-

40 ≤Em< 60
60 ≤Em< 80
80 ≤Em< 90
90 ≤Em< 95
95 ≤Em

           

KLASIFIKAČNÍ TABULKA TŘÍD FILTRACE H-10 až U-17 DLE EN 1822 (ČSN EN 1822)

Třída filtrace

Střední účinnost (%) MPS

Průnik (%) MPS

Celková hodnota

Lokální hodnota

Celkový průnik

Lokální průnik

H 10
H 11
H 12
H 13
H 14

U 15
U 16
U 17

≥ 85
≥ 95
≥99,5
≥99,95
≥99,995

≥99,9995
≥99,99995
≥99,999995

-
-
-
99,75
99,975

99,9975
99,99975
99,9999

15
5
0,5
0,05
0,005

0,005
0,0005
0,00005

-
-
-
0,25
0,025

0,0025
0,00025
0,0001

POUŽITÍ PRO VLASTNÍ PROVOZ

G1 – G4

Pro hrubé zachycení prachu, jako předfiltr pro vysoké koncentrace prachu v klimatizačních zařízeních sacích traktech, předfiltr pro jemnou filtraci.

M5 – F9

II. Stupeň filtrace pro odloučení jemných prachů a jako předfiltrace pro

vysoce účinné filtry. Použití pro klimatizační zařízení nemocnic, hotelů, laboratoří, pro jemnou filtraci ve farmacii, elektro a fotoprůmyslu.

H10 – U17

Absolutní filtry pro vysoce účinnou filtraci vzduchu. Použití pro operační sály, sterilizační prostory, laboratoře, chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl.

TERMÍNY POUŽÍVANÉ PRO KLASIFIKACI FILTRŮ

v (m³/hod)

Jmenovité průtočné množství vzduchu

Δ p-poč. (Pa)

Počáteční tlaková ztráta

Δ p-kon. (Pa)

Konečná tlaková ztráta ( doporučuje se výměna filtru)

Am (%)

Odlučivost na syntetický prach pro filtry G1 – G4

Em (%)

Odlučivost na atmosferický prach pro filtry F5 – F9

Ε (%)

Střední účinnost pro HEPA a ULPA filtry

t (°C)

Teplotní odolnost filtru

MPPS

Hodnota nejvíce pronikajících částic

t (°C)

Teplotní odolnost filtru

Š x V x H (mm)

Vnější rozměry filtrů

EN 779

Evropská norma pro filtry hrubé a jemné filtrace tříd G1-G4,  M5-F9

EN 1822

Evropská norma pro jemnou filtraci u filtrů HEPA a ULPA pro třídy H10-H14, U15-U17

PRACUJEME PRO
PROFIL SPOLEČNOSTI

Naše společnost byla založena v roce 1998 jako obchodní firma, zabývající se distribucí filtračních materiálů převážně do autolakoven a dalších pomůcek pro průmyslové lakování.

Během následujících let byl sortiment rozšířen o filtry do klimatizací, zahájili jsme vlastní výrobu některých typů filtrů. Stali jsme se společností s celorepublikovou působností, naši nabídku jsme rozšířili o prodej lakovacích kabin a dalšího vybavení autolakoven.

V roce 2005 byla dokončena rekonstrukce sídla firmy, disponujeme nyní skladovými a výrobními prostory o rozloze 1000 m2.