Výměna filtrů

Jít rovnou na tabulku

Předfiltry

 • Zajistěte dokonalé utěsnění mezi filtrem a dosedací plochou filtru.
 • Je-li použita těsnicí páska, zkontrolujte její stav, pokud je ve špatném stavu, těsnící pásku vyměňte.
 • Panelové filtry nebo kazety s filtračními médii by měly být řádně utěsněny a upnuty.
 • Při instalaci filtrů se ujistěte, že proud vzduchu směřuje ze strany špinavého vzduchu na stranu čistého vzduchu.

Stropní filtry

 • Odstraňte staré filtry; dbejte na to, aby nedošlo ke znečištění vnitřního prostoru stříkací kabiny.
 • V případě potřeby vyčistěte přetlakový prostor nad filtrem.
 • Dávejte pozor při používání rozpouštědel, mohou těsnění poškodit a tím narušit jejich správnou funkci.
 • Těsnící páska by měla být vyměňována pravidelně, aby nedocházelo k pronikání vzduchu.
 • Odstraňte zbytky čisticích prostředků, aby nedošlo k jejich vniknutí do vzduchového proudu

 

 • Všechny stropní filtrační vložky Filtrair jsou plně impregnovány neschnoucí lepkavou vrstvou.
 • Všechna vlákna uvnitř filtračního média, jsou zcela napuštěna lepidlem.
 • Špína z rukou, pracovních stolů, nebo vznášející se prachové částice se zachytí na filtru velmi rychle, proto je po rozbalení nezbytná rychlá a hygienická instalace filtru.
 • Po montáži filtru při uvedení kabiny do provozu budou veškerá volná vlákna odfouknuta.
 • Tato volná vlákna budou následovat proud vzduchu a budou zachycena v podlahových roštech.
 • Doporučujeme profouknout stříkací kabinu pro přibližně 2 až 4 hodiny před zahájením prvního stříkání, aby došlo k vyčistění systému.
 • Tento čistící proces lze urychlit opatrným okartáčováním/ometením filtrů na výstupní straně.
 • Toto musí být provedeno velmi opatrně, aby se na čistý filtr nedostaly prachové částice.
 • Vždy zkontrolujte řádné utěsnění rámu stropního filtru.
 • Jakékoliv proniknutí vzduchu nedokonalým utěsněním filtru povede k poškození laku prachovými částicemi.

Podlahové filtr PAINT STOP

 • Zachycovače barvy jsou instalovány v podlaze stříkací kabiny pod otevřeným podlahovým roštem.
 • Tato média jsou většinou vyrobena z otevřených síťovin ze skleněných vláken.
 • Rohože ze syntetických vláken nebo skládané papírové odlučovače jsou také používány.

Podlahové filtry musí být vyměňovány včas, v opačném případě hrozí:

 • Nerovnoměrné proudění vzduchu ve stříkací kabině a nerovnoměrný tlak.
 • Silné turbulence ve vzduchovém proudu, které vytvářejí příčné a stoupavé proudy.
 • Nepředpokládané podmínky a situace způsobují značné problémy s výskytem prachu.

Výměna filtrů u jetnotlivých typů filtrů

Výměna filtrů pro rošty

 • Kontrola: týdně
 • Výměna: každých 100 - 150 provozních hodin

Podívejte se rovnou na podlahové filtry.

Vstupní filtr termoventilační jednotky

 • Kontrola: týdně
 • Výměna: každých 200 - 250 provozních hodin

Podívejte se rovnou na filtrační textilie.

Stropní filtry

 • Kontrola: týdně
 • Výměna: každých 1200 provozních hodin

Podívejte se rovnou na stropní filtry.

Filtry výfukových jednotek

 • Kontrola: týdně
 • Výměna: max. každých 200 - 250 hodin

Podívejte se rovnou na kazetové filtry a kapsové filtry.

 

Délka záruky na kabinu: 2 roky - po dobu záruky sleva na filtrační materiály 20%.

PRACUJEME PRO
PROFIL SPOLEČNOSTI

Naše společnost byla založena v roce 1998 jako obchodní firma, zabývající se distribucí filtračních materiálů převážně do autolakoven a dalších pomůcek pro průmyslové lakování.

Během následujících let byl sortiment rozšířen o filtry do klimatizací, zahájili jsme vlastní výrobu některých typů filtrů. Stali jsme se společností s celorepublikovou působností, naši nabídku jsme rozšířili o prodej lakovacích kabin a dalšího vybavení autolakoven.

V roce 2005 byla dokončena rekonstrukce sídla firmy, disponujeme nyní skladovými a výrobními prostory o rozloze 1000 m2.