Aktivní uhlí

V mnoha průmyslových odvětvích ve výrobním procesu vznikají více méně toxické páry a plyny. Tyto látky se nesmí vypouštět do ovzduší. Nejčastějšími škodlivinami v odpadním vzduchu jsou rozpouštědla.

Pro odstranění uhlovodíků, jako i chlorovaných látek je vhodné využít jejich adsorpční schopnosti na aktivním uhlí.

Aktivní uhlí je produkt vyráběný z uhlí, dřeva nebo kokosových ořechů. Aktivní uhlí má pórovitou strukturou a velký vnitřní povrch (400-1500 m2/g). Může adsorbovat široké spektrum látek, tzn. látky jsou poutány k vnitřnímu povrchu a toto se označuje jako adsorpce.

Garantujeme rychlé dodání od 25kg do řádu desítek tun

Asi při třistanásobném zvětšení pod mikroskopem lze rozeznat při aktivním uhlí vyrobeném z kokosových skořápek celulární strukturu původního organického materiálu. Molekulární struktura aktivního uhlí se podobá struktuře grafitových destiček širokých několik atomů.

Tvoří stěnu molekulárních otvorů tj. pórů aktivního uhlí. Hexagonální kruh uhlíkových atomů je často přerušen a tyto nepravidelnosti poskytují možnosti pro reakce na místech, kde je uhlíkový kruh přerušen.

Aktivní uhlí neimpregnované – peletované aktivní uhlí pro záchyt celé škály organických škodlivin. Aktivní uhlí tvořené válcovými granulemi o průměru 3 – 4 mm. Vysoká odolnost proti oděrům, ideální pro adsorpci organických uhlovodíků a zápachů.

Aktivní uhlí impregnované iodidem draselným pro záchyt sirovodíkových plynů.

  • Dodávané balení: pytle po 25 kg
  • Možnost regenerace: tepelná reaktivace

Použití aktivního uhlí:

Neimpregnované uhlí:

  • adsorbce organických uhlovodíků a zápachů zejména v lakovnách.

Impregnované uhlí:

  • čističky odpadních vod, kanály, septiky…

Reaktivace

Po vyčerpání sorpčních vlastností je aktivní uhlí nutno vyměnit za nové nebo ho reaktivovat.  Reaktivací neboli přepracováním rozumíme odběr aktivního uhlí, transport do reaktivačního závodu, vlastní reaktivaci prováděnou zahříváním na různé teploty, doplnění úbytku aktivního uhlí při reaktivaci novým aktivním uhlím, transport zpět k zákazníkovi a naplnění do filtrů. Vlastní reaktivace se provádí v rotační peci, která umožňuje provést desorpci zachycených škodlivých látek z nasyceného aktivního uhlí a to tepelným účinkem spalin koksárenského plynu a vodní páry při postupném nárůstu teploty  z 200 na 850°C a době zadržení 30 min.

Sorpční vlastnosti reaktivovaného aktivního uhlí jsou prakticky stejné jako u nového aktivního uhlí. Cena reaktivace, která je zpravidla levnější než u nového aktivního uhlí, zahrnuje výše uvedený postup (odebrání, transport, vlastní reaktivace, transport zpět, naplnění).

AKTIVNÍ UHLÍ    

Typ IB D40
Popis Aktivní uhlí vyrobené z černého uhlí vysokoteplotní parní aktivací
Průměr pelet   4.0 mm  
Zrnění (ASTM D2862)    
Jodové číslo (ASTM D4607) 1000 mg/g MIN  
Sypná hmotnost, suché (ASTM D2854) 450 – 550 kg/m3  
Měrný povrch (BET N2) 1000 m2/g
Popel (ASTM D2866) 12 % MAX  
Adsorpce tetrachlormetanu (ASTM D3467) 60 % MIN  
Vlhkost (ASTM D2867) 3 % MAX
Pevnost (ASTM D3802) 95 % MIN

IMPREGNOVANÉ AKTIVNÍ UHLÍ NA BÁZI UHLÍ

Typ IB K47J
Popis Aktivní uhlí vyrobené z černého uhlí impregnované
Impregnace   cca 2 %  
Sypná hmotnost   470 – 530 kg/m3  
Vlhkost   10 % max
Měrný povrch BET N2 (před impregnací) 900 m2/g  
Průměr pelet (před impregnací) 4.0 mm  
Adsorpce tetrachlormetanu (před impregnací) 50 % min  
Adsorpce benzenu ze vzduchu při 20 o C (váh. %) (před impregnací) p/ps     0,9           0,1       31  min 26  min.
Aktivní uhlí peletované ve formě válečků impregnované jodidem draselným pro odstraňování H2S    
p/ps    relativní koncentrace          (koncentrace při 20 o C 320 g/m3)    

 

PRACUJEME PRO
PROFIL SPOLEČNOSTI

Naše společnost byla založena v roce 1998 jako obchodní firma, zabývající se distribucí filtračních materiálů převážně do autolakoven a dalších pomůcek pro průmyslové lakování.

Během následujících let byl sortiment rozšířen o filtry do klimatizací, zahájili jsme vlastní výrobu některých typů filtrů. Stali jsme se společností s celorepublikovou působností, naši nabídku jsme rozšířili o prodej lakovacích kabin a dalšího vybavení autolakoven.

V roce 2005 byla dokončena rekonstrukce sídla firmy, disponujeme nyní skladovými a výrobními prostory o rozloze 1000 m2.