Filtrační textilie

Filtrační textilie pro hrubou filtrace se používají zejména ve ventilačních systémech a v zařízeních s vysokými nároky v průmyslu, strojírenství, chladících zařízeních a kompresorovnách. Tyto textilie jsou vyrobeny ze syntetických vláken a pojidel, která jsou odolná proti chemickým vlivům jako např. rozpouštědlům a kyselinovým výparům a také velkým tlakům.

Filtrační textilie Filtrair odpovídají všem protipožárním předpisům EU (DIN 53438 F1) a jsou samozhášecí. Textilie pro hrubou filtraci jsou 100% syntetické a bez silikonu.

Podle třídy filtrace dělíme tyto filtry od nejnižší schopnosti filtrace G2 po nejvyšší G4. Dále se tyto filtry v rámci jednotlivých filtračních tříd dělí podle gramáže materiálu a tím také podle schopnosti udržení prachu.

Filtrační třída G2

Filtry spadající do filtrační třídy G2 jsou velmi základní filtrací a používají se zejména pro ochranu před proniknutím větších částic (jako je např. písek, hmyz, listí atd.) do ventilačního systému.

Použití:

 • Použití jako předfiltrace a hrubá filtrace v centrálních a vzduchotechnických jednotkách
 • Elektrické rozvaděče
 • Nízká tlaková ztráta při vysoké jímavosti prachu
 • Snadná manipulace a výměna – neškrábe, nekouše

Filtrační textilie:

  jednotka PSF-100 (G2) C15-150 (G2)
Jmenovitý průtok vzduchu m3/h/m2 5400 5400
Rychlost proudění m/s 1,5 1,5
Počáteční tl. ztráta Pa 26 20
Koncová tl. ztráta Pa 250 250
Průměrný stupeň separace % 79 79
Množství zachyceného prachu g/m2 380 520
Teplotní odolnost °C 100 100
Jmenovitá tloušťka mm 14 14
Likvidace   Spalování, ekol. skládkování Spalování, ekol. skládkování

Filtrační třída G3

Filtry třídy G3 se používají zejména jako předfiltrace před dalším stupněm filtrace (M5-F9), nebo pro ochranu pro klimatizační přístroje před znečištěním. Také se používají na odlučování pevných látek odpadního vzduchu v lakovnách.

Použití:

 • První stupeň filtrace v lakovnách před stropním filtrem
 • Filtrace v centrálních VZT jednotkách
 • Klimatizační jednotky
 • Ventilační systémy
 • Domácnosti

Filtrační textilie:

  jednotka PSF-200 (G3) VNF-290 (G3)
Jmenovitý průtok vzduchu m3/h/m2 5400 5400
Rychlost proudění m/s 1,5 1,5
Počáteční tl. ztráta Pa 38 26
Koncová tl. ztráta Pa 250 250
Průměrný stupeň separace % 82 79
Množství zachyceného prachu g/m2 550 380
Teplotní odolnost °C 100 100
Jmenovitá tloušťka mm 20 24
Likvidace   Spalování, ekol. skládkování Spalování, ekol. skládkování

Filtrační třída G4

Třída G4 už má odlučivost prachových částic větší, než 90 %. Používá se jako základní třída filtrace pro drobné nečistoty: květný pyl, mlha.

Použití:

 • Filtrace odpadního vzduchu
 • Filtrace v centrálních VZT jednotkách
 • Klimatizační jednotky
 • Ventilační systémy
 • Domácnosti – rekuperace

Filtrační textilie:

  jednotka PSF-300 (G4) VNF-300 (G4)
Jmenovitý průtok vzduchu m3/h/m2 5400 5400
Rychlost proudění m/s 1,5 1,5
Počáteční tl. ztráta Pa 42 42
Koncová tl. ztráta Pa 250 250
Průměrný stupeň separace % 91 91
Množství zachyceného prachu g/m2 460 500
Teplotní odolnost °C 100 100
Jmenovitá tloušťka mm 22 26
Likvidace   Spalování, ekol. skládkování Spalování, ekol. skládkování
PRACUJEME PRO
PROFIL SPOLEČNOSTI

Naše společnost byla založena v roce 1998 jako obchodní firma, zabývající se distribucí filtračních materiálů převážně do autolakoven a dalších pomůcek pro průmyslové lakování.

Během následujících let byl sortiment rozšířen o filtry do klimatizací, zahájili jsme vlastní výrobu některých typů filtrů. Stali jsme se společností s celorepublikovou působností, naši nabídku jsme rozšířili o prodej lakovacích kabin a dalšího vybavení autolakoven.

V roce 2005 byla dokončena rekonstrukce sídla firmy, disponujeme nyní skladovými a výrobními prostory o rozloze 1000 m2.