Lakovací boxy , BETA, GAMMA, FL2

 

Lakovací boxy , BETA, GAMMA, FL2

Boxy pro osobní automobily

Boxy pro průmyslové lakování

Box na míchání barev

Přípravné pracoviště

Všeobecné informace

Lakovací boxy , BETA, GAMMA, FL2

Technologie povrchových úprav a technologie sušení vyžadují komplexní řešení filtrování vzduchu. Naším cílem je, nabídnout Vám optimální řešení filtrace vzduchu ve Vašich lakovnách a sušících zařízeních.

Škodlivé látky, obsažené v ovzduší, znamenají nebezpečí pro zdraví člověka a životní prostředí. Čistý vzduch by měl být samozřejmou součástí kvality našeho každodenního života.