Výměnné vložky, aktivní uhlí, v1000, v2600, v3500

 

Výměnné vložky, aktivní uhlí, v1000, v2600, v3500

Výměnné vložky s aktivním uhlím V1000, V2600, V3500

Výměnné vložky, aktivní uhlí, v1000, v2600, v3500Výměnné vložky s aktivním uhlím se nasazují tam, kde je nutné vyčistit proud cirkulujícího vzduchu od škodlivých plynů a zápachů pomocí fyziosorpce nebo chemické absorpce.

Provedení : Pozinkovaný ocelový plech, ušlechtilá ocel 14 301, plast (pouze V2600)

Náplň : neupravené nebo napuštěné uhlí na bázi rašeliny, černého uhlí nebo kokosových skořápek.

Typ Průměr/ délka Objem náplně
V1000 145 mm/ 250 mm 2,9 l
V2600 145 mm /450 mm 4,3 l
V3500 145 mm/ 600 mm 5,7 l
Vydatnost vrstvy všeobecně činí 26 mm

Typy V1000, V2600 a V3500 s krytem vyrobeným z pozinkovaného ocelového plechu nebo ušlechtilé oceli jsou vhodné k opětovnému naplnění.

Typ V2600 s plastovým pláštěm má výhodu v hmotnosti přibližně 1,5 kg a bez problematického naplnění je zcela spalitelný, nicméně není vhodný pro opětovné plnění.

Teplota a relativní vlhkost :
Maximální teplota průtoku vzduchu = 70° C
Maximální relativní vlhkost průtoku vzduchu = 70 %

Oblasti použití : letištní odbavovací budovy, papírny, kanceláře, potravinářský nebo chemický průmysl, veřejné budovy , nemocnice, kuchyně, muzea, počítačové oblasti,…

Technická data
Název V1000 V2600 V3500
Průměr (mm) 145 145 145
Délka (mm) 250 450 600
Síla filtrační vrstvy (mm) 26 26 26
Plnící objem (litr) 2,9 4,3 5,7
Nejkratší doba kontaktu (sek.) 0,10 0,10 0,10
Max. průtočné množ. vzduchu (m3/h) 100 150 200
Počáteční tlaková ztráta (Pa) 80 80 80
Maximální teplota vzduchového proudu(oC) 70 70 70
Maximální relativní vlhkost vzdušného proudu (%) 70 70 70
Výměnné vložky s aktivním uhlím, v1000, v2600, v3500

Technologie povrchových úprav a technologie sušení vyžadují komplexní řešení filtrování vzduchu. Naším cílem je, nabídnout Vám optimální řešení filtrace vzduchu ve Vašich lakovnách a sušících zařízeních.

Škodlivé látky, obsažené v ovzduší, znamenají nebezpečí pro zdraví člověka a životní prostředí. Čistý vzduch by měl být samozřejmou součástí kvality našeho každodenního života.